learning by lux learningtrainersaanbodreferentiescontact
Coachings

  • Fieldcoachings : vanuit een observerende situatie on the field buitendienstmedewerkers ( bijv. verkopers, account-managers, salesmanagers...) tips en aandachtspunten aanreiken om sneller en professioneler te gaan scoren.
  • Labocoachings : vanuit een observatie bepaalde activiteiten ( bijv. een rollenspel tussen twee verkopers, telefonische contacten van een binnendienstmedewerker, een meeting, een evaluatiegesprek ...) bijwonen om aan de verkoper, manager...persoonlijke tips te geven.
  • INSIGHT Discovery : krijg beter inzicht in je eigen gedrag en hoe het door anderen wordt gepercipieerd. Hierdoor ga je je eigen gedrag kunnen optimaliseren en anderen beter begrijpen. Kan individueel ( verkoper, manager...) of in teamverband.

flashtussen
balkje
balkje
Created by Sanmax