learning by lux learningtrainersaanbodreferentiescontact
ONZE KLANTEN      -      TESTIMONIALS      - NIEUWE KLANTEN 2016
Bart Claessens, Managing Director Engels Logistics

Waarom gekozen voor Learning by Lux?

Afgelopen jaar hebben wij geïnvesteerd in extra mankrachten om de dienstverlening naar onze klanten toe te verbeteren. Op deze manier kunnen we 
tijd vrijmaken om onze klanten op een pro-actieve manier te benaderen.

Learning by Lux heeft samen met ons een In Company programma uitgewerkt rondom het pro-actief benaderen van onze klanten.
Deze opleiding werd zeer positief onthaald bij de deelnemers.  

Interactie en verbondenheid met het eigen bedrijf was de rode draad tijdens deze opleiding, waarbij onze medewerkers ruim de kans kregen om bij te leren, maar vooral te leren van elkaar.
Vandaag valt het op dat,  doordat wij deze opleiding gelijktijdig genoten hebben, ook nu nog onderling tips en praktijkervaring worden uitgewisseld.

Ga naar een van de volgende getuigenissen:
learning by lux
flashtussen
balkje
balkje
Created by Sanmax